Litteratur og links

Litteratur:

Bak, Sofie Lene; Bundgård Christensen, Claus; Lund, Joachim og Sørensen, Jacob: Turen går til besættelsestidens København. Politikens Forlag 201 5

Barfod, Jørgen H: Folkets Oprør, Modstandskamp på Amager. Frihedsmuseets årsskrift 1 991

Bjørn, Anders og Lytthans, Jane: Christianshavnerlivgennem400år. Gads Forlag 2018

Bundgård Christensen, Claus o.a.: Danmark besat. Krigoghverdag1940-45. Informations forlag 2020

Bydelsatlas Amager. Bevaringsværdi i Bydel og Bygninger. red. Helene Toft Jensen, Planstyrelsen 1 992

Ehlers, Claus: Amager i krig og fred. Danmarks krigshistorie set fra Amager. Din Bog 2014

Nielsen, Helge Scheuer: Sundby under besættelsen,
Sundby Bibliotek 1 995, genudgivet på nettet af Dines Bogø.

P a d d i s o n , S u s s i e , H i s t o r i e n o m j ø d e r n e s fl u g t fr a I s l a n d s B r y g g e . Københavns Bibliotekers hjemmeside (2020)

Rifbjerg, Klaus: Amagerdigte. Gyldendal 1 966

Senholt, Leif: Nedlagte institutioner. Fængelseshistorisk Tidsskrift (201 7 eller senere)

Tårnby Stads- og Lokalarkiv: Aldrig Glemme. Anden Verdenskrig og Befrielsen. Tårnby Kommunes Lokalhistoriske Tidsskrift, 201 5 nr. 3.

Wrønding, Gunna og Lamberth, Flemming: 5 maj.
Om mindesmærket og arrangementet ved Christmas Møllers Plads. AMPA / Sundby Lokalhistoriske Arkiv, 201 9

Links til Lokalhistoriske Foreninger:

Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Dragør Lokalarkiv

Hjemmesider med relevante resurser:

Aarhus Universitets historieside om danmarkshistorien – besættelsestiden

Dines Bogøs hjemmeside med mange historier fra besættelsestiden

Frihedsmuseets fotoarkiv

Historisk Atlas (mange sabotager registreret ofte med billeder)

Jørgen Grandts hjemmeside med historiske billeder og gennemgang af gader og steder på Amager

Københavns Museums billedarkiv

Facebookgrupper:

Projektets egen gruppe: Amager Besat

Kenneth Flindts gruppe: Gamle Amager